Xin chào xin chào! Đã gần 1 tuần kể từ khi tớ hoàn thành cự ly Ironman 70.3 tại Đà Nẵng, nếu như mọi người đã theo dõi tớ thì chắc sẽ biết đây là mục tiêu mà tớ đã có hơn 4 năm nay!, còn nếu ai mới lạc vào blog này – xin…Continue Reading “Ironman Đà Nẵng 2023 – Luyện người sắt dưới lửa miền Trung”