Marketing hiện tại, ngay cả khi có rất nhiều công cụ để measure, việc chia công cho người chạm cuối cùng (Last touch Model) vẫn là cách giải phổ biến nhất cho bài toán đó. Đời mà, nhiều khi may hơn khôn, chỉ cần tự dưng xuất hiện đúng cuối cùng ngay trước khi user nhấn mua hàng, dù user này đã chắc chắn mua 100% cho dù có thấy ad hay không đi nữa thì cũng được tính revenue cho mình. Giống như anh nào đấy ăn rùa một cái hất mặt mà thành người hùng ở AFF năm 2008, bây giờ xuất bản cả tự truyện. ??