Là một fan cứng của Keigo Higashino, tớ tranh thủ lần về Việt Nam gần nhất để vớ ngay bản dịch mới nhất của chú ý: Ảo Dạ, tựa tiếng Nhật là 幻夜 (Genya). Trước khi được lột trần em ý, tớ đã nghe rất nhiều bình luận rằng Ảo Dạ chính là một tác…Continue Reading “Ảo Dạ-幻夜: lại một cuốn trinh thám đáng xem của Higashino sensei”