Ad-tech khác gì với Mar-tech

Nhân tiện ôn lại bài trước khi ngày mai có cái phỏng vấn, và vì kiểu gì bọn interviewer cũng sẽ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này ?, nên hôm nay tớ xin đàm đạo một chút về Advertising Technology và Marketing Technology, hay còn gọi là Ad-tech và Mar-tech. Vậy thì đầu tiên, Ad-tech là gì và Mar-tech là gì, và tớ là ai để nói về những thứ này? Trước hết, khi nhắc tới Ad-tech và Mar-tech, hiểu…

Continue Reading Ad-tech khác gì với Mar-tech