Xin chào mọi người!! Vẫn như cái lệ của tớ là race xong phải cả một tháng mới viết race review (à thực ra cũng không hẳn, nên gọi là hồi ký ?), tớ đã quay lại để kể lể cái marathon đường núi (hay còn gọi là trail marathon) đầu tiên của tớ đây ạ….Continue Reading “VMM 2018 – race đường núi đầu tiên – cái lật cổ chân ở km số 5 và lan man về việc bước sang tuổi 25”