Bài này hơi dài, tớ hơi đanh đá, mọi người chịu khó đọc hết nhé. Có gì (có thể) hay ho ở series này? Trong series 102, tớ sẽ nói về kinh nghiệm của bản thân, cũng như kiến thức thu thập được từ những người đi trước. Cụ tỉ là sẽ nói về các…Continue Reading “Tài chính cá nhân 102 – Đầu tư, đầu cơ và (đâm) đầu theo đám đông”