This post is inspired by Codebreaker Season 1’s last episode by Ben Johnson from the Market Place. Is Data Tracking or/and Data Collecting evil? While the title sounds a bit macro, I think we here all have something to do with it. Before digging into the problem, I would like to take you back in March 2018. Let’s first talk…Continue Reading “Is Data Tracking evil? A few thoughts on this”

Đến hẹn lại lên, hôm nay là thứ sáu rồi nhỉ ^^. Thế mới thấy mỗi tuần cho ra hai post cũng không dễ dàng gì.??. Trước khi vào đề xin tự sự một tí. Trong khi di chuyển mọi người thường làm gì? Trước đây tớ hay nghe nhạc nhưng kể từ khi di…Continue Reading “Bàn về Data-tracking, vụ scandal của Facebook và hơn thế nữa”