Những điều tớ ước tớ biết trước khi đi học ở Nhật theo hệ tiếng Anh

Gần đây, à mà không hẳn ?, từ lúc tớ sang đây thì nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn, anh/chị/em về việc học theo chương trình bằng tiếng Anh tại Nhật Bản. Tớ có mạo muội tư vấn cho một số trong đó, rất may là có người đã app thành công, và may hơn là có người thì nghe tớ tư vấn rồi bỏ chạy luôn =))). Dù mục đích của các bạn sang học ở đây là…

Continue Reading Những điều tớ ước tớ biết trước khi đi học ở Nhật theo hệ tiếng Anh