Một ngày mưa và hạnh phúc như hôm nay. Hạnh phúc với tớ vào một ngày mưa là xỏ giày rồi thay quần áo chạy bộ, ngoảnh lại chào labmate thật cool rằng: Tao không chạy dưới thời tiết này một mình đâu. Hạnh phúc là ở loop cuối cùng trên đường pitch, 3 người…Continue Reading “Tản mạn về hạnh phúc vào một ngày mưa”