Sơ lược về học bổng Chính phủ Nhật – MEXT

Hôm nay không phải lịch post bài nhưng tâm trạng tốt nên tớ post lại bài cũ cho bạn nào cần ạ :) Sơ lược một chút về MEXT: MEXT là gì và vì sao khi nhắc tới Nhật Bản thì rất nhiều người sẽ quan tâm tới MEXT? Học bổng ‘Monbukagakusho-MEXT (từ giờ mình sẽ đề cập là MEXT) là học bổng do Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – Japan, nghĩa là Bộ Giáo dục, Văn hóa,…

Continue Reading Sơ lược về học bổng Chính phủ Nhật – MEXT