Những Podcast mà tớ đang nghe?

Update list Podcast mà tớ đang nghe. Podcast là một dạng chương trình phát thanh như radio hồi xưa, có các nhà đài khác nhau với các chương trình khác nhau, mỗi chương trình sẽ có 1 hoặc nhiều host. Thay vì phải có đài để nghe như radio thì bây giờ các bạn có thể tải hoặc nghe podcast trực tuyến trên nhiều app như Apple Podcast, Stitcher, iHeart (tớ đang dùng) hoặc là nghe trên app của kênh mà bạn…

Continue Reading Những Podcast mà tớ đang nghe?