Cuối tháng 5, lần đầu tiên có cơ hội review cuốn sách tớ thích nhất trong nửa đầu 2018 (nếu không có gì thay đổi): Everybody lies: Big data, new data and what the Internet can tell us about who we really are – Seth Stephens-Davidowitz, tạm dịch là: “Ai cũng nói dối: ngành thống kê trong…Continue Reading “Everybody Lies: thống kê trong thời đại Big Data và những gì Internet nói về bản ngã chúng ta”