Sống ở một thành phố hoàn toàn xa lạ

Cũng ngấp nghé gần 3 tháng từ ngày tớ chuyển qua Sing, và tớ chắc chắn là kỳ honey moon tớ có với thành phố này đã chấm dứt. Cái này đối với tớ thể hiện rất rõ, khi mà bây giờ có ai đó hỏi tớ về Singapore, thay vì trả lời là "I like it so far" tớ sẽ đáp rằng "So good so far", trong câu nói có một chút lưỡng lự. Không phải là trong 2 tháng…

Continue Reading Sống ở một thành phố hoàn toàn xa lạ